کمپرسور پیستونی Reciprocating Compressors

کمپرسور پیستونی

 

 انواع کمپرسور پیستونی Ingersoll Rand:

  • کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی هوا خنک بدون روغن (T30 NL & V-Compact)
  • کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی هوا خنک روغنی (T30)
  • کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی هوا خنک روغنی فشارقوی (T30)
  • کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی آب خنک بدون روغن (SV- IHE- PHE- LLE- XLE)
  • کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی آب خنک روغنی و بدون روغن فشارقوی (JG – Series)

 


کمپرسور پیستونی 
Reciprocating Compressors

در کمپرسورهای پیستونی با حرکت پیستون بسمت عقب گاز بدرون سیلندر وارد گردیده و فضای درون سیلندر را پر می کند. در حرکت رو بجلو، با اعمال نیرو از سوی پیستون گاز حبس شده در سیلندر متراکم می گردد. جهت سهولت در ورود و خروج گاز در سیلندر و ایجاد شرایط لازم برای تراکم آن در حرکت رو به جلوی پیستون، این کمپرسورها مجهز به سوپاپهای مکش و دهش می باشند. حرکت رفت و برگشتی پیستون از طریق میل لنگ و شاتون تامین می شود. سوپاپهای مکش و دهش نصب شده در بالای سیلندر در جهت عکس یکدیگر عمل می کنند.

بزرگترین مزیت این کمپرسور ها در مقایسه با سایر انواع مورد استفاده در صنایع، بالا بودن راندمان کلی آن وقابلیت دست یابی به فشا رهای بالا می باشد.

کمپرسور پیستونی