خشک کننده Absorption Dryer 

شامل دو برج همراه با مواد  جاذب داخل این برجها و شیرهای تخلیه می باشد. این مواد جاذب بخار آبی را که در مسیر هوای فشرده قرار دارد  تا میزان بسیار زیادی جذب می کند

درایر جذبی یا خشک کننده

  تله آبگیر Water trap 

بعد از کمپرسور نصب می گردد و ذرات آب خروجی از کمپرسور را جذب کرده واز ورود این ذرات به مخزن جلوگیری می کند.

تله آبگیر

  فیلتر Filter 

در هوای فشرده همیشه غبار و ذرات معلق و روغن وجود دارد که وقتی باهم مخلوط می شوند هوای فشرده کثیف اسیدی بوجود می آورند که باعث فرسایش ماشین آلات پنوماتیک ، مسدود شدن شیرآلات و فرسایش لوله ها می شوند که هزینه های سنگینی را در بر دارند . میکروفیلترها وظیفه جداسازی روغن ذرات گرد و غبار از هوای خروجی کمپرسور را بر عهده دارند.

  • فیلترهای برای مصارف عمومی (GP)
  • فیلترهای با بازده بالا (HE)
  • فیلترهای کربن فعال (AC)
  • فیلترهای کربن فعال (DP)
  • فیلترهای فشار قوی برای مصارف عمومی (HPGP)

 روغن کمپرسور اسکرو (پیچشی) Lubricant

شرکت Ingersoll-Rand تاکید فراوانی به استفاده از روغن خاصی بنام Ultra Coolant در کمپرسورهای اسکرو (پیچشی) دارد. خواص مهم این روغن عبارتند از:

  • این روغن بروی روتورهای اسکرو اثری ندارد و به آنها نمی چسبد.
  • حالت کف کنندگی ندارد.
  • این روغن مخصوص دماهای بالا بوده ، بنابراین تبخیر نشده و باهوای خروجی خارج نمی شود.
  • دارای عمر طولانی حدود ۸۰۰۰ ساعت می باشد.

 مخزن هوای فشرده

برای ذخیره هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به میزان فشار مورد نیاز خط هوای فشرده ، دارای فشار کاری متفاوتی می باشد.

مخزن هوای فشرده