96

کلید اتوماتیک کمپکت

(Molded Case Circuit Breaker LS)

کلید اتوماتیک کمپکت از خانواده کلیدهای اتوماتیک بوده، نرم این کلیدها از۱۵آمپر تا ۱۲۵۰آمپر  است اما این کلیدها حداکثر تا ۱۶۰۰آمپر ساخته می شوند. فریم این کلیدها با افزایش جریان نامی آنها بزرگ می شود.

کلید اتوماتیک کمپکت LS

 مشخصات فنی

  • آمپر: از ۱۵ آمپر تا ۱۶۰۰ آمپر
  • فیکس و قابل تنظیم
  • دارای تجهیزات جانبی: رله شانت، رله آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی

  کاربرد

کاربرد کلید اتوماتیک کمپک عمومی بوده و در ورودی همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. مانند تابلوهای برق

صنایع سیمان

صنایع نفت

صنایع مخابرات

 تعریف جامع تجهیز

بمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به لحاظ اینکه اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند و در ثانی بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز و کلید- فیوز استفاده کرد. در ضمن در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار بطور خودکار قطع و آلارمهای لازم ایجاد گردد. همچنین در بعضی موارد ورود اتوماتیک یا دستی ژنراتور اضطراری یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین حالاتی فقط از کلید اتوماتیک می توان استفاده کرد.

 کلیدهای اتوماتیک علاوه بر موارد فوق نسبت به فیوزها و کلید- فیوزها دارای مزایای زیر می باشند :

کلید خودکار پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله مجددا آماده بهره برداری می باشد.

با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال تعیین و در اطاق فرمان منعکس کرد.

ساختمان این کلیدها بگونه ای است که اگر کلید را بر روی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، در ضمن عمل بسته شدن، رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند.

 

  • سازگار با سری قدیمی MEC
  • سایز استاندارد تابلویی
  • دارای کلیه رله های حفاظتی ,  و تجهیزات جانبی
  • فیکس و قابل تنظیم
  • ۱۶A الی ۱۶۰۰A
  • قدرت قطع جریان از ۱۸KA الی ۶۵KA