53

کلید مینیاتوری هیوندای

HYUNDAI Miniature Circuit Breaker 

از انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولأ در جریانهای پایین و در تابلوهای روشنایی وتابلوهای توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تاسیسات برقی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت به وجود آمدن اشکالی در مدار به طور خودکار مدار را قطع می کند.

 مشخصات فنی

آمپر: از ۲ آمپر تا ۶۳ آمپر

Standard

Protection

Accessory

Breaking Capacity

(A)

Rated Voltage

(VAC)

Rated Current (A)

Characteristic

I/In

Number of Poles(P)

Type

Item

IEC 60898

EN 60898

Overload, Short Circuit

-

6.000

240/415

1,3,5,6,10

15,16,20,25

32,40,50,63

3 ˜۵ In (B)

5 ˜ ۱۰in (C)

1,2,3

HiBD63

MCB

IEC 60898

EN 60898

Overload, Short Circuit

AUX

ALARM

SHUNT

UVT

6.000

240/415

1,2,3,4,5,6

10,13,15,16

20,25,32,40

50,63

3 ˜ ۵ In (B)

5 ˜ ۱۰ In (C)

10 ˜ ۲۰ In (D)

1,2,3,4

1+N, 3+N

HiBD63-N

IEC 60898

EN 60898

Overload, Short Circuit

AUX

ALARM

SHUNT

UVT

10.000

240/415

1,2,3,4,5,6

10,13,15,16

20,25,32,40

50,63

3 ˜ ۵ In (B)

5 ˜ ۱۰ In (C)

10 ˜ ۲۰ In (D)

1,2,3,4

1+N, 3+N

HiBD63h

IEC 60947-2

EN 60947-2

Overload, Short Circuit

AUX

ALARM

SHUNT

UVT

10.000

240/415

63,80,100,125

3 ˜ ۵ In (B)

5 ˜ ۱۰ In (C)

10 ˜ ۲۰ In (D)

1,2,3,4

1+N, 3+N

HiBD125

 

 کاربرد

کاربرد کلید مینیاتوری عمومی بوده و در همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. مانند تابلوهای برق

تابلوهای برق ورودی منازل

کنترل (خاموش و روشن کردن) یک مدار ساده

و …

 کلیدهای مینیاتوری ( MCB )

از انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولأ در جریانهای پایین و در تابلوهای روشنایی وتابلوهای توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تاسیسات برقی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت به وجود آمدن اشکالی در مدار به طور خودکار مدار را قطع می کند. ودر نتیجه از وسایل و سیم کشی محافظت می نماید. در بسیاری از موارد می توان از کلید مینیاتوری به جای فیوز استفاده کرد. این کلیدها به سادگی به حالت قبلی برمی گردند و در صورت قطع شدن نیازی به تعویض کردن آنها نیست.

جریان قطع اتصال کوتاه این کلیدها معمولأ چندان بالا نیست. حداکثر جریان مورد استفاده با کلید مینیاتوری ۱۰۰آمپر است و همینطور جریان قطع اتصال کوتاه این کلیدها بصورت نرم KA 10 و حداکثر KA 25 است.این کلیدها دارای دو نوع کاربرد صنعتیIEC60947 و کاربرد مسکونی IEC60898 هستند.

 کلیدهای محافظ جان (RCCB)

بمنظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ( محافظ جان ) استفاده می شود.

این کلیدها که براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی و صنعتی تقسیم می شوند ، علاوه بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق ، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر می باشند . براین اساس در صورتی که حساسیت کلیدها تا ۳۰ میلی آمپر باشد این کلید به عنوان حفاظت از جان و در صورتی که حساسیت آن بیشتر از ۳۰ میلی آمپر باشد به عنوان حفاظت از تجهیزات صنعتی بکار می رود .
اساس کار کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ، مقایسه جریان ورودی با جریان خروجی کلید می باشد به طوری که اگر جریان نشتی در مداری که کلید در آن واقع شده است بیشتر از حساسیت کلید باشد کلید عمل کرده و جریان ورودی و در نتیجه مدار را قطع می نماید .

کلیدهای محافظ جان  همراه با کلید مینیاتوری ( RCBO )

این کلید ها ترکیبی از محافظ جان و مینیاتوری می باشند .