شیر کنترل فشار Metalwork

تنظیم کننده ( کاهنده ) فشار و ذخیره کننده انرژی سری “RML”, “RMC” , “RMS”

شیرهای تنظیم فشار ( رگولاتور ساندویچی ) فشرده برای ISO 55991

کاهنده فشار دارای گیج برای شیر سری RMV