315

دما

دما Indumart

دما

 

 

 ترمومتر

  • ترمومتر بی متال استنلس استیل
ترمومتر T22 T23
ترمومتر بی متال تمام فولاد ضدزنگ  SERIE T21 ترمومتر بی متال تمام فولاد ضدزنگ  SERIE T22 ترمومتر بی متال تمام فولاد ضدزنگ  SERIE T23

  • ترمومتر بی متال استاندارد
T14 T12 T11
ترمومترهای بی متال استانداردSerie T14 ترمومترهای بی متال استانداردSerie T12 ترمومترهای بی متال استانداردSerie T11

 

  • ترمومتر سیستم گازی (گس سیستم)
T32 T33 T37
ترمومتر گازدار(لوله بوردن) T32 SERIE ترمومتر گازدار(لوله مویین) T33 SERIE (سوئیچ و نشان دهنده ی دما ) T37 SERIE
T38
(سوئیچ و نشان دهنده ی دما ) T38 SERIE

 

  • ترمومتر – مانومتر
T38
گیج های ترمو مانومتری SERIE  TP11

 

  • ترمومتر قابل برنامه ریزی جیبی
HIT2520
ترمومترهای برنامه پذیرSERIES HIT250

 

  • ترمومتر های دیجیتال

DT50X

ترمومتر دیجیتالی با باتری تامین کننده توان SERIES DT50

 ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما ترانسمیتر دما ترانسمیتر دما
ترانسمیتر دما SERIES SEM 104 ترانسمیتردما با ورودی RTD

SERIES SEM 203P

ترانسمیتر دما SEM203TC
 ترانسمیتر دما DTT50  
ترانسمیتر برنامه پذیر دما

SERIE TTH104

ترانسمیتر دما ونمایشگر دما  ترانسمیتر دمای کامپکت
 TTS304  
 ترانسمیتر دمای نصب روی سر  

 ترموول

Thermowells

ترموول THERMOWELLS

سوئیچ دما

T38  T38  T38
 سوئیچ های صنعتی دما SERIES TSM 310  سوئیچ دمای، محیط صنعتی SERIES TSA 210  سوئیچ و نشان دهنده ی دما SERIE T38
 TST300  T38
 کنترلر دما/ترانسمیترتعیین کننده دما SERIES TST300  سوئیچ صنعتی دما SERIES TSM 320

 ثبت دما

80E 80E

80E

کنترل و ثبت دما، فشار و جریانSERIES 80M دستگاه کنترلر و ثبت ، دما و رطوبت هوا SERIES 80H دستگاه ضبط پنو ماتیکی/کنترلر با ورودی الکتریکیSERIES 80E

کالیبراسیون دما

sta810
ابر ترمومتر SERIES STA810