ترموول THERMOWELLS 

Thermowells

 معرفی

ترموول ها جهت استفاده در هر کاربردی پیشنهاد می شوند. برای مثال آنها در مکان هایی که ممکن است حسگر دما در معرض فشارسازی (مقاوم سازی دربرابر فشار هوا) قرار گیرد یا درمحیط های خورنده و سرعتی (سرعت بالا)، قابل استفاده می باشند.

ترموول های دارای مزایایی از قبیل : دوام عالی ، قدرت  بالا و  تحمل فشار ثابت زیاد می باشند.

 ابعاد

Thermowells