92

پمپ آب و فاضلاب

شاهد پمپ واردکننده پمپ آب و فاضلاب و تامین کننده انواع پمپ آب و فاضلاب

Water and Waste Water Centrifugal Pump

به طور کلی تقسیم بندی پمپ سانتریفیوژ با دیدگاه های مختلفی چون متریال، محور دوران، مستغرق بودن، نوع پروانه و … انجام می شود.

پمپ آب و فاضلاب

پمپ های انتقال آب و فاضلاب با توجه به نوع کاربری و اصطلاحات رایج فنی و تجاری به دسته های کلی تقسیم بندی می شوند :

 انواع پمپ آب و فاضلاب

پمپ اب و فاضلاب عمودی

پمپ سانتریفیوژ با محور عمودی (Vertical Multistage)

 پمپ آب و فاضلاب عمودی

پمپ اب و فاضلاب زمینی

 پمپ سانتریفیوژ با محور افقی ( Horizontal)

 پمپ آب و فاضلاب زمینی

 

پمپ اب و فاضلاب شناور

 Multistage Submersible Centrifugal Pumps

 پمپ آب و فاضلاب شناور

پمپ آب و فاضلاب کفکش و لجن کش

Submersible Pump for Clean & Dirty Water

 پمپ آب و فاضلاب کف کش و لجن کش

 پمپ آب و فاضلاب خطی

سیرکولاتور خطی In Line Close- Coupled (تکی و دوقلو)

 پمپ آب و فاضلاب

 برندها و شرکتهای سازنده

پمپ آب و فاضلاب Ksbپمپ آب و فاضلاب Pedrolloپمپ آب و فاضلاب Pentaxپمپ آب و فاضلاب Lowara

پمپ آب و فاضلاب Sihiپمپ آب و فاضلاب Speroniپمپ آب و فاضلاب Spcپمپ آب و فاضلاب Saer

پمپ آب و فاضلاب Biraghiپمپ آب و فاضلاب Andritzپمپ آب و فاضلاب Ahlstormپمپ آب و فاضلاب Alma

پمپ آب و فاضلاب Faggiolatiپمپ آب و فاضلاب Finderپمپ آب و فاضلاب Dabپمپ آب و فاضلاب Caprari

پمپ آب و فاضلاب SterlingHalbergپمپ آب و فاضلاب Hilgeپمپ آب و فاضلاب Grundfosپمپ آب و فاضلاب Flygt