سوئیچ فشرده فشار(پرشر سوئیچ) SERIES 2000

2000

 • قابلیت تنظیم  SETPOINT و پسماند
 • سوئیچینگ جریان ۶ آمپر و ولتاژ ۲۵۰ ولت AC
 • اتصال نقره اندود
 • دما کاری تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
 • طول عمر مکانیکی بالا

 معرفی

سوئیچ های فشار(پرشر سوئیچ) سری ۲۰۰۰ ایندومارت، در زمانی که نیاز به یک سیگنال الکتریکی در مقدار فشار بالا باشد، مورداستفاده قرار می گیرد.

قاعده کلی اندازه گیری سری ۲۰۰۰، نقطه سوئیچینگ یک دیافراگم فنری تحت بار (محدوده ۰-۵) یا یک پیستون محکم (محدوده ۶ و ۷)می باشد و به علاوه پسماند آن هم قابل تنظیم است.

اتصالات الکتریکی در کانکتورDIN  ابزار اندازه گیری، قرار گرفته و قابلیت اطمینان سوئیچینگ وطول عمر زیاد در این ابزار به وسیله انتقال ( تغییر) کنتاکت نقره اندود تضمین می شود.

 مشخصات فنی

حداکثر سوئیچینگ ۶A @ 250 VAC  : ،   ۲A @ 24 VDC
اتصال الکتریکی: نقره اندود
پسماند مغناطیسی: قابل تنظیم ۱۰ تا ۳۰ درصد از محدوده کاری
کلاس حفاظتی: IP65
وزن۱۱۵ ± ۵:  گرم (۰٫۲۵) پوند

 محدوده فشار

 • سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ) مدل ۰– ۲۰۰۰:-۱۳… -۳ PSI (-0.9… -0.2 بار) ،تلرانس در۲۰ درجه سانتی گراد: ± ۱٫۵ PSI (± ۰٫۱ بار)
 • سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ) مدل ۱ – ۲۰۰۰: ۵… ۲۲ PSI (0.3 … 1.5 بار) ،تلرانس در۲۰ درجه سانتی گراد: ۳ ± PSI (± ۰٫۲ بار)
 • سوئیچ فشار مدل(پرشر سوئیچ) ۲ – ۲۰۰۰: ۱۵… ۷۲ PSI (1 … 5 بار) ،تلرانس در۲۰ درجه سانتی گراد: ± ۴٫۵ PSI (± ۰٫۳ بار)
 • سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ) مدل ۳ – ۲۰۰۰: ۱۵ … ۱۵۰ PSI (1 … 10 بار) ،تلرانس در۲۰ درجه سانتی گراد: ± ۷ PSI (± ۰٫۵ بار)
 • سوئیچ فشار مدل(پرشر سوئیچ) ۴ – ۲۰۰۰: ۱۵۰… ۷۲۰ PSI (10 … 50 بار) ،تلرانس در۲۰ درجه سانتی گراد: ± ۳۰ PSI (2 ± نوار)
 • سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ) مدل ۵– ۲۰۰۰: ۱۵۰… ۱۵۰۰ PSI (10 … 100 بار) ،تلرانس در۲۰درجه سانتی گراد: ± ۴۵ PSI (3 ± بار)
 • سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ) مدل ۶– ۲۰۰۰: ۴۵۰… ۲۲۰۰ PSI (30 … 150 بار)،تلرانس در۲۰ درجه سانتی گراد: ± ۷۵ PSI (± ۵ بار)
 • سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ) مدل۷–۲۰۰۰: ۱۵۰۰ … ۴۳۵۰ PSI (100 … 300 بار)،تلرانس در۰۲درجه سانتی گراد:± ۱۵۰ PSI±۱۰بار)

 ابعاد

 ابعاد2000

 تعریف جامع کالا

از پرشر سوئیچ برای تنظیم فشار مخازن و یا جلوگیری از افزایش و کاهش فشار در محیط های تحت فشار استفاده می کنیم. پرشر سوئیچ ها نیز همانند فشارسنج ها به صورت مکانیکی و با مکانیزم های لوله بوردون یا دیافراگم عمل می کنند و در نقطه ست پوینت یک رله را فعال نموده و با فرمان کنتاکت خود در خروجی بعنوان یک کنترلر ON/OFFعمل می کند.

در نمونه های پیشرفته تر خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و نشان دهنده نیز وجود دارد. از جمله مواردی که  در انتخاب یک پرشر سوئیچ بایستی در نظر داشت عبارت اند از: رنج کاری و نقطه ست پوینت، حداکثر فشار قابل تحمل کنترلر فشار، نوع محل مورد استفاده و IP  پرشر سوئیچ، نحوه اتصال و کانکشن و دقت و تکرارپذیری است.

کاتالوگ سوئیچ فشرده فشار(پرشر سوئیچ) SERIES 2000