ترانسمیتر دمای نصب روی سر

 

TTS304 SEM210
ترانسمیتر دما با HART داخلی SERIES TTS304

ترانسمیتر برنامه پذیر دماSERIES TTH109

تراسمیتر هوشمند عمومی دماSERIES SEM210