الکتروموتور seipee

 الکتروموتور سه فاز

 

 • الکتروموتور تکفاز seipee سری JM

الکتروموتور SEIPEE

 1. الکتروموتور آسنکرون سه فاز
 2. روتور قفس سنجابی
 3. سیستم خنک کردن: فن
 4. استاندارد: IEC60034-1
 5. سایز استاندارد: IEC 56…IEC 160
 6. قدرت: ۰٫۰۹ تا ۲۲ کیلووات
 7. تعداد قطب (پل) ها: ۲،۴،۶،۸
 8. کلاس حرارتی: F
 9. الکتروموتور دائم کار
 10. الکتروموتور بدنه آلومینیوم

 

 • الکتروموتور تکفاز seipee سری GM

الکتروموتور SEIPEE

 1. الکتروموتور آسنکرون سه فاز
 2. روتور قفس سنجابی
 3. سیستم خنک کردن: فن
 4. استاندارد: IEC60034-1
 5. سایز استاندارد: IEC 56…IEC 160
 6. قدرت: ۵٫۵ تا ۹۰۰ کیلووات
 7. تعداد قطب (پل) ها: ۲،۴،۶،۸
 8. کلاس حرارتی: F
 9. الکتروموتور دائم کار
 10. الکتروموتور بدنه چدن

 • الکتروموتور تکفاز seipee سری AX

الکتروموتور SEIPEE

 1. الکتروموتور آسنکرون سه فاز
 2. روتور قفس سنجابی
 3. سیستم خنک کردن: فن
 4. استاندارد: IEC60034-1
 5. سایز استاندارد: IEC 50…IEC 132
 6. قدرت: ۰٫۰۶ تا ۱۵ کیلووات
 7. تعداد قطب (پل) ها: ۲،۴،۶،۸
 8. کلاس حرارتی: F
 9. الکتروموتور دائم کار
 10. الکتروموتور بدنه آلومینیوم

 • الکتروموتور تکفاز seipee سری JMD

الکتروموتور SEIPEE

 1. الکتروموتور آسنکرون سه فاز
 2. روتور قفس سنجابی
 3. سیستم خنک کردن: فن
 4. استاندارد: IEC60034-1
 5. سایز استاندارد: IEC 80…IEC 250
 6. قدرت: ۰٫۳۰/۰۱۰ تا ۵۲/۱۴٫۵ کیلووات
 7. تعداد قطب (پل) ها: ۴/۶ ، ۴/۸

 الکتروموتور تک فاز:

 

 • الکتروموتور تکفاز seipee سری JMM

الکتروموتور SEIPEE

 1. الکتروموتور آسنکرون تک فاز
 2. روتور قفس سنجابی
 3. سیستم خنک کردن: فن
 4. استاندارد: IEC60034-1
 5. سایز استاندارد: IEC 63…IEC 100
 6. قدرت: ۰٫۱۸ تا ۲٫۲ کیلووات
 7. تعداد قطب (پل) ها: ۴ ، ۲
 8. الکتروموتور دائم کار
 9. الکتروموتور بدنه آلومینیوم

 • الکتروموتور تکفاز seipee سری AXM

الکتروموتور SEIPEE

 1. الکتروموتور آسنکرون تک فاز
 2. روتور قفس سنجابی
 3. سیستم خنک کردن: فن
 4. استاندارد: IEC60034-1
 5. سایز استاندارد: IEC 50…IEC 100
 6. قدرت: ۰٫۳۷ تا ۲٫۲ کیلووات
 7. تعداد قطب (پل) ها: ۴ ، ۲ ، ۶
 8. الکتروموتور دائم کار
 9. الکتروموتور بدنه آلومینیوم

 کاربرد الکتروموتور seipee:

 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • صنایع دریایی
 • صنایع خودروسازی
 • صنایع نورد و فولاد
 • صنایع معدنی
 • صنایع کشاورزی
 • صنایع سیمان