شیرهای تنظیم فشار پروپشنال سری REGTRONIC

شیر تنظیم

 

توضیحات:

شیرهای تنظیم فشار پروپشنال سری REGTRONIC بر اساس فرمان ورودی وظیفه تنظیم دقیق فشار سیستم را بر عهده دارند. مقادیر فشار و اطلاعات تکمیلی همچنین مقدار خطای سیستم بصورت نمودار درنمایشگر سیستم قابل مشاهده می باشد. برنامه ریزی سیستم و نرم افزار جانبی بسیار جامع و کاربردی می باشد. کنترل فشار سیستم بصورت حلقه بسته می باشد، سنسور حساس الکترونیکی فشار پایین دست را اندازه گیری و سیستم کنترل آن را با مقدار مطلوب مقایسه و از طریق ۲ شیر برقی کوچک فشار مورد نظر را تامین می کند.

اطلاعات تکنیکی:

  • سایز اتصالات پورت از ۸/۱ تا ۲ اینچ
  • حداکثر فشار ورودی ۱۱ بار
  • رنج قابل تنظیم فشار ۰٫۵ تا ۱۰ بار
  • رنج قابل تغییر دما از ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
  • سیال ورودی بدون روغن بصورت فیلتر شده با در جه فیلتراسیون ۱۰ میکرو متر

اطلاعات تکنیکی