نیرو سنج Lutron

نیرو کمیتیست با ارزش که در علم فیزیک بسیار با اهمیت است، بطوری که نیوتن با تدوین سه قانون در مورد نیرو توانست زیر بنای فیزیک کلاسیک را بنیان نهد. به همین دلیل یکای اندازه گیری نیرو نیز به افتخار این دانشمند بزرگ نیوتن اختیار شد. آنچه مهم است اندازه گیری نیرو می‌باشد، معمولا نیرو در آزمایشگاه توسط نیروسنج‌های دقیق اندازه گیری می‌شود. اما در اینجا ما بر سر آنیم که با کمترین وسایل بتوانیم یک نیروسنج بسازیم.

نیروسنجی که ما در اینجا معرفی می‌کنیم بر اساس قانون هوک کار می‌کند، قانون هوک در مورد فنرها بیان می‌شود و اینگونه است که اگر بر فنری نیرو اعمال شود (به شرط اینکه نیرو خارج از حد کشسانی نباشد و موجب خراب شدن فنر نگردد) و موجب افزایش یا کاهش طول آن گردد، این نیرو با میزان افزایش یا کاهش طول فنر متناسب است همچنین در مورد هر فنر مقدار ثابتی به نام ضریب سختی فنر تعریف می‌شود که این تعریف رابطه تناسبی گفته شده را به تساوی تبدیل می‌کند. به بیان دیگر اگر نیروی اعمال شده را با F و میزان تغییر طول را با x و ضریب سختی را با K نشان دهیم، در این صورت قانون هوک به صورت F= Kx بیان می‌شود.

 نیروسنج FG-5100

نیروسنح

 • صفحه نمایش: ال سی دی ۱۶ میلی متر( ۰٫۶۳ اینچ(
 • قابلیت انتخاب اندازه گیری کششی و فشاری
 • با واحدهای اندازه گیری:  کیلوگرم / LB / نیوتن
 • قابلیت اندازه گیری: ۲۲۰ /   Kg 100نیوتن /LB980
 • قابلیت اتصال به PC توسط کابلRS-232
 • دقت: ٪ + ۲) ± (۰٫۵  ، در ۲۳ ± ۵  درجه سانتی گراد
 • زمان نمایش داده: سریع ۰٫۲ ثانیه آهسته ۰٫۶ ثانیه
 • حداکثر بار قابل تحمل ۱۵۰ کیلوگرم
 • مدار ریزپردازنده منحصر به فرد LSI
 • لودسل با سنسور نوعS
 • قدرت مصرفی ۲۸ میلی آمپر DC
 • دمای عملیاتی : ۰-۵۰ درجه سانتی گراد
 • ابعاد دستگاه : ۲۱۵ * ۹۰ * ۴۵ میلی متر (۸٫۵ × ۳٫۵ × ۱٫۸ اینچ)
 • طول کابل:۲ متر
 • وزن: ۴۵۰ گرم

   نیروسنج FG-5020

نیروسنح

 صفحه نمایش: ال سی دی ۱۶ میلی متر( ۰٫۶۳ اینچ(

 • قابلیت انتخاب اندازه گیری کششی و فشاری
 • با واحدهای اندازه گیری:  گرم / OZ / نیوتن
 • قابلیت اندازه گیری: ۱۹۶٫۱۰ /   Kg 20نیوتن /LB14.10
 • قابلیت اتصال به PC توسط کابلRS-232
 • دقت: ٪ ± (۰٫۵ + ۲) ، در ۲۳ ± ۵  درجه سانتی گراد
 • زمان نمایش داده: سریع ۰٫۲ ثانیه آهسته ۰٫۶ ثانیه
 • حداکثر بار قابل تحمل ۳۰ کیلوگرم
 • مدار ریزپردازنده منحصر به فرد LSI
 • لودسل با سنسور نوعS
 • قدرت مصرفی ۲۸ میلی آمپر DC
 • دمای عملیاتی : ۰-۵۰ درجه سانتی گراد
 • ابعاد دستگاه : ۲۱۵ * ۹۰ * ۴۵ میلی متر (۸٫۵ × ۳٫۵ × ۱٫۸ اینچ)
 • وزن: ۶۵۰ گرم

   نیروسنج FG-5005

نیروسنح

 • صفحه نمایش: ال سی دی ۱۶ میلی متر( ۰٫۶۳ اینچ(
 • قابلیت انتخاب اندازه گیری کششی وفشاری
 • با واحدهای اندازه گیری:  گرم / OZ / نیوتن
 • قابلیت اندازه گیری:  ۴۹٫۰۳/   g 5000نیوتن /OZ  ۱۷۶٫۴۰
 • قابلیت اتصال به PC توسط کابلRS-232
 • دقت: ± (۰٫۵٪ + ۲) ، در ۲۳ ± ۵  درجه سانتی گراد
 • زمان نمایش داده: سریع ۰٫۲ ثانیه آهسته ۰٫۶ ثانیه
 • حداکثر بار قابل تحمل ۷ کیلوگرم
 • مدار ریزپردازنده منحصر به فرد LSI
 •  لودسل با سنسور نوعS
 • قدرت مصرفی ۲۸ میلی آمپر DC
 • دمای عملیاتی : ۰-۵۰ درجه سانتی گراد
 • ابعاد دستگاه : ۲۱۵ * ۹۰ * ۴۵ میلی متر (۸٫۵ × ۳٫۵ × ۱٫۸ اینچ)
 • وزن: ۶۵۰ گرم

کاتالوگ  نیروسنج FG-5100

کاتالوگ  نیروسنج FG-5020

کاتالوگ  نیروسنج FG-5005