الکتروموتور دریایی VEM

  • سایز فریم: ۶۳ تا ۳۵۵
  • قدرت خروجی: ۰٫۱۲ تا ۴۹۰ کیلووات
  • نوع حفاظت: IP55, IP56, IP65
  • سرعت (دور در دقیقه): ۳۰۰۰ ,۱۵۰۰ ,۱۰۰۰ ,۷۵۰
  • استاندارد کلاس راندمان: IEC60034-30

 

الکتروموتور دریایی VEM

 کاربرد الکتروموتور دریایی VEM

  • صنایع کشتی سازی
  • شناورهای سطحی