الکتروموتور دریایی ABB

جهت استفاده بر روی عرشه و زیر عرشه

جهت استفاده در پمپ های اتاق موتور

جهت استفاده در پمپ های راهبری

جهت استفاده در فن های تهویه

  • قدرت خروجی: ۰٫۰۹ تا ۱۲۰۰۰ کیلووات
  • سایز فریم: ۵۶ تا ۴۵۰
  • اطلاعات فنی بیشتر

 کاربرد الکتروموتور دریایی ABB

  • صنایع کشتی سازی
  • شناورهای سطحی
  • جهت استفاده بر روی عرشه و زیر عرشه
  • جهت استفاده در پمپ های اتاق موتور
  • جهت استفاده در پمپ های راهبری
  • جهت استفاده در فن های تهویه