262

MarelliMotori الکتروموتور مارلی

الکتروموتورهای ساخت کارخانه مارلی تا فریم سایز ۱۶۰ با پوسته آلومینیوم و پایه جداشونده، قابلیت چرخاندن و جایگذاری درب ترمینال را در چپ و راست الکتروموتور دارا می باشند.

 ولتاژ و فرکانس: الکتروموتورهای صنعتی مارلی MarelliMotori بطور معمول برای کار با فرکانس های ۵۰Hz و ۶۰

الکتروموتور TEFC ( معمولی ) مارلی جهت کار دائم ( Duty s1 ) طراحی و ساخته شده اند.

 درجه حفاظت: درجه حفاظت موتورها در مقابل نفوذ ذرات خارجی، آب و گرد و غبار بر اساس استاندارد IEC 60034-5 تعریف می شوند و به طور معمول این موتورها دارای IP55 می باشند و IP های بالاتر مانند IP56 و IP57 نیز قابل سفارش گذاری می باشند.

کلاس حرارتی الکتروموتورهای Class F و کلاس حرارتی Class H قابل سفارش و توان خروجی آنها بر اساس عملکرد الکتروموتور تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح دریا و دمای محیط ۴۰ درجه تا حداکثر ۵۸ درجه قابل سفارش گذاری می باشند.

حد و ارتعاشات الکتروموتورهای فوق کمتر از db80 می باشد.

 انواع الکتروموتورMarelliMotori :

الکتروموتور بدنه آلومینیوم مارلی MarelliMotori سری MA A4C

 • فریم سایز: ۶۳ تا ۲۸۰
 • منبع نیرومند

الکتروموتور Marelli Motori

الکتروموتور بدنه چدن مارلی MarelliMotori سری B4C

 • فریم سایز: ۳۱۵ تا ۴۰۰
 • منبع نیرومند

الکتروموتور Marelli Motori

الکتروموتور مارلی MarelliMotori ولتاژ متوسط سری B5H 3000V

 • فریم سایز: ۳۵۵ تا ۵۰۰
 • منبع نیرومند

الکتروموتور Marelli Motori

الکتروموتور مارلی MarelliMotori راندمان بالا سری MAQ BAQ

 • فریم سایز: ۸۰ تا ۲۸۰
 • منبع نیرومند

الکتروموتور Marelli Motori

الکتروموتور بدنه آلومینیوم مارلی MarelliMotori سری A5C

 • فریم سایز: ۱۶۰ تا ۳۱۵
 • منبع نیرومند

الکتروموتور Marelli Motori

الکتروموتور بدنه چدن مارلی MarelliMotori سری B5C

 • فریم سایز: ۳۱۵ تا ۵۰۰
 • منبع نیرومند

الکتروموتور Marelli Motori

 کاربرد الکتروموتور MarelliMotori  :

 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • صنایع دریایی
 • صنایع خودروسازی
 • صنایع نورد و فولاد
 • صنایع معدنی
 • صنایع کشاورزی
 • صنایع سیمان

لیست قیمت الکتروموتور MarelliMotori

لیست قیمت الکتروموتور پایه دار مارلی ایتالیا

KW

HP

فریم سایز

۳۰۰۰دور

/۲Pدوپل

فریم سایز

۱۵۰۰دور

/۴Pچهارپل

فریم سایز

۱۰۰۰دور

/۶Pشش پل

فریم سایز

۷۵۰دور

/۸Pهشت پل

۰٫۰۹

۱/۸

-

۶۳

۱٫۲۲۴٫۰۰۰

۶۳

۱٫۵۵۱٫۰۰۰

۷۱

۲٫۰۷۳٫۰۰۰

۰٫۱۲

۱/۶

-

۱٫۳۷۰٫۰۰۰

۶۳

۱٫۳۷۰٫۰۰۰

۶۳

۱٫۵۶۳٫۰۰۰

۸۰

۲٫۳۶۴٫۰۰۰

۰٫۱۸

۱/۴

۶۳

۱٫۴۷۹٫۰۰۰

۷۱

۱٫۴۷۹٫۰۰۰

۷۱

۱٫۶۱۲٫۰۰۰

۸۰

۲٫۵۲۲٫۰۰۰

۰٫۲۵

۱/۳

۶۳

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۷۱

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۷۱

۱٫۷۷۰٫۰۰۰

۹۰

۲٫۸۱۲٫۰۰۰

۰٫۳۷

۱/۲

۷۱

۱٫۷۷۰٫۰۰۰

۸۰

۱٫۷۷۰٫۰۰۰

۸۰

۲٫۱۱۲٫۰۰۰

۹۰

۳٫۲۸۶٫۰۰۰

۰٫۵۵

۳/۴

۷۱

۱٫۹۱۶٫۰۰۰

۸۰

۱٫۹۴۰٫۰۰۰

۸۰

۲٫۳۲۷٫۰۰۰

۱۰۰

۴٫۰۱۴٫۰۰۰

۰٫۷۵

۱

۸۰

۲٫۱۹۵٫۰۰۰

۹۰

۲٫۱۹۵٫۰۰۰

۹۰

۲٫۵۹۴٫۰۰۰

۱۰۰

۴٫۵۵۹٫۰۰۰

۱٫۱

۱/۵

۸۰

۲٫۳۷۶٫۰۰۰

۹۰

۲٫۶۰۷٫۰۰۰

۹۰

۳٫۱۴۱٫۰۰۰

۱۱۲

۵٫۲۵۱٫۰۰۰

۱٫۵

۲

۹۰

۳٫۱۲۸٫۰۰۰

۱۰۰

۳٫۲۸۶٫۰۰۰

۱۰۰

۳٫۷۹۵٫۰۰۰

۱۳۲

۷٫۰۹۳٫۰۰۰

۲٫۲

۳

۹۰

۳٫۸۲۰٫۰۰۰

۱۰۰

۳٫۹۱۷٫۰۰۰

۱۱۲

۴٫۸۲۵٫۰۰۰

۱۳۲

۸٫۲۵۸٫۰۰۰

۳

۴

۱۰۰

۴٫۶۲۰٫۰۰۰

۱۱۲

۴٫۸۲۶٫۰۰۰

۱۳۲

۵٫۹۷۸٫۰۰۰

۱۶۰

۱۱٫۰۷۲٫۰۰۰

۴

۵/۵

۱۱۲

۶٫۰۶۳٫۰۰۰

۱۳۲

۶٫۲۹۴٫۰۰۰

۱۳۲

۷٫۵۰۶٫۰۰۰

۱۶۰

۱۲٫٫۸۹۴٫۰۰۰

۵٫۵

۷/۵

۱۳۲

۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۲

۸٫۰۸۹٫۰۰۰

۱۳۲

۱۰٫۲۸۷٫۰۰۰

۱۶۰

-

۷٫۵

۱۰

۱۳۲

۱۰٫۴۰۵٫۰۰۰

۱۶۰

۱۰٫۷۴۴٫۰۰۰

۱۶۰

۱۱٫۲۶۵٫۰۰۰

۱۸۰

-

۱۱

۱۵

۱۶۰

۱۳٫۱۳۴٫۰۰۰

۱۶۰

۱۴٫۰۰۷٫۰۰۰

۱۶۰

۱۵٫۹۱۰٫۰۰۰

۲۰۰

-

۱۵

۲۰

۱۶۰

۱۶٫۵۵۴٫۰۰۰

۱۸۰

۱۷٫۳۴۱٫۰۰۰

۱۸۰

۲۱٫۶۴۶٫۰۰۰

۲۲۵

-

۱۸/۵

۲۵

۱۶۰

۲۰٫۴۱۰٫۰۰۰

۱۸۰

۲۰٫۴۰۹٫۰۰۰

۲۰۰

۲۶٫۰۹۷٫۰۰۰

۲۲۵

-

۲۲

۳۰

۱۸۰

۲۶٫۷۶۵٫۰۰۰

۲۰۰

۲۶٫۴۳۷٫۰۰۰

۲۰۰

۳۰٫۶۸۲٫۰۰۰

۲۵۰

-

۳۰

۴۰

۲۰۰

۳۳٫۴۸۴٫۰۰۰

۲۰۰

۳۲٫۷۹۲٫۰۰۰

۲۲۵

۴۰٫۴۶۱٫۰۰۰

۲۸۰

-

۳۷

۵۰

۲۰۰

۳۷٫۸۱۳٫۰۰۰

۲۲۵

۳۸٫۹۸۹٫۰۰۰

۲۵۰

۴۹٫۹۶۵٫۰۰۰

۲۸۰

-

۴۵

۶۰

۲۲۵

۵۰٫۴۲۶٫۰۰۰

۲۵۰

۴۸٫۶۱۸٫۰۰۰

۲۸۰

۵۹٫۸۴۸٫۰۰۰

۳۱۵

-

۵۵

۷۵

۲۵۰

۶۷٫۳۴۴٫۰۰۰

۲۸۰

۶۴٫۹۴۲٫۰۰۰

۲۸۰

۷۴٫۴۲۶٫۰۰۰

۳۱۵

-

۷۵

۱۰۰

۲۸۰

۸۴٫۲۱۳٫۰۰۰

۲۸۰

۸۰٫۱۶۲٫۰۰۰

۳۱۵

۱۱۲٫۶۳۹٫۰۰۰

۳۱۵

-

۹۰

۱۲۵

۲۸۰

۱۱۸٫۸۸۵٫۰۰۰

۳۱۵

۱۰۱٫۹۵۵٫۰۰۰

۳۱۵

۱۳۶٫۲۸۷٫۰۰۰

۳۱۵

-

۱۱۰

۱۵۰

۳۱۵

۱۲۵٫۴۳۴٫۰۰۰

۳۱۵

۱۲۳٫۴۵۷٫۰۰۰

۳۱۵

۱۴۳٫۹۲۸٫۰۰۰

۳۱۵

-

۱۳۲

۱۷۵

۳۱۵

۱۵۰٫۹۹۹٫۰۰۰

۳۱۵

۱۴۵٫۹۱۷٫۰۰۰

۳۱۵

۱۶۵٫۰۳۰٫۰۰۰

۳۵۵

-

۱۶۰

۲۲۰

۳۱۵

۱۷۳٫۵۲۰٫۰۰۰

۳۱۵

۲۰۷٫۵۶۱٫۰۰۰

۳۱۵

۱۸۷٫۰۵۴٫۰۰۰

۳۵۵

-

 

لیست قیمت الکتروموتور فلنج دار مارلی ایتالیا

KW

HP

فریم سایز

۳۰۰۰دور

/۲Pدوپل

فریم سایز

۱۵۰۰دور

/۴Pچهارپل

فریم سایز

۱۰۰۰دور

/۶Pشش پل

فریم سایز

۷۵۰دور

/۸Pهشت پل

۰٫۰۹

۱/۸

-

-

۶۳

۱٫۵۳۹٫۰۰۰

۶۳

۱٫۸۴۲٫۰۰۰

۷۱

۲٫۳۵۲٫۰۰۰

۰٫۱۲

۱/۶

۶۳

۱٫۶۸۵٫۰۰۰

۶۳

۱٫۶۶۱٫۰۰۰

۶۳

۱٫۸۷۹٫۰۰۰

۸۰

۲٫۸۷۳٫۰۰۰

۰٫۱۸

۱/۴

۶۳

۱٫۷۷۰٫۰۰۰

۷۱

۱٫۸۳۱٫۰۰۰

۷۱

۱٫۹۸۸٫۰۰۰

۸۰

۳٫۰۳۱٫۰۰۰

۰٫۲۵

۱/۳

۷۱

۱٫۹۷۶٫۰۰۰

۷۱

۱٫۹۷۶٫۰۰۰

۷۱

۲٫۱۲۸٫۰۰۰

۹۰

۳٫۳۳۴٫۰۰۰

۰٫۳۷

۱/۲

۷۱

۲٫۱۲۲٫۰۰۰

۸۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۸۰

۲٫۸۲۵٫۰۰۰

۹۰

۴٫۰۳۸٫۰۰۰

۰٫۵۵

۳/۴

۸۰

۲٫۵۷۱٫۰۰۰

۸۰

۲٫۵۷۰٫۰۰۰

۸۰

۲٫۹۳۲٫۰۰۰

۱۰۰

۴٫۸۳۸٫۰۰۰

۰٫۷۵

۱

۸۰

۲٫۸۲۵٫۰۰۰

۹۰

۲٫۸۶۱٫۰۰۰

۹۰

۳٫۲۳۷٫۰۰۰

۱۰۰

۵٫۳۸۴٫۰۰۰

۱٫۱

۱/۵

۹۰

۳٫۰۵۶٫۰۰۰

۹۰

۳٫۲۸۶٫۰۰۰

۹۰

۳٫۷۸۳٫۰۰۰

۱۱۲

۶٫۰۹۹٫۰۰۰

۱٫۵

۲

۹۰

۳٫۷۹۵٫۰۰۰

۱۰۰

۴٫۰۶۲٫۰۰۰

۱۰۰

۴٫۵۲۳٫۰۰۰

۱۳۲

۸٫۰۵۲٫۰۰۰

۲٫۲

۳

۱۰۰

۴٫۵۸۴٫۰۰۰

۱۰۰

۴٫۶۸۰٫۰۰۰

۱۱۲

۵٫۶۲۶٫۰۰۰

۱۳۲

۹٫۲۱۶٫۰۰۰

۳

۴

۱۱۲

۵٫۳۳۶٫۰۰۰

۱۱۲

۵٫۶۵۱٫۰۰۰

۱۳۲

۷٫۰۸۲٫۰۰۰

۱۶۰

۱۳٫۰۸۵٫۰۰۰

۴

۵/۵

۱۳۲

۷٫۱۹۱٫۰۰۰

۱۳۲

۷٫۴۲۱٫۰۰۰

۱۳۲

۸٫۵۹۷٫۰۰۰

۱۶۰

۱۷٫۸۲۶٫۰۰۰

۵٫۵

۷/۵

۱۳۲

۸٫۸۵۳٫۰۰۰

۱۳۲

۹٫۲۲۸٫۰۰۰

۱۳۲

۱۰٫۸۸۹٫۰۰۰

۱۶۰

-

۷٫۵

۱۰

۱۶۰

۱۲٫۳۲۱٫۰۰۰

۱۶۰

۱۲٫۱۸۷٫۰۰۰

۱۶۰

۱۳٫۲۴۲٫۰۰۰

۱۸۰

-

۱۱

۱۵

۱۶۰

۱۵٫۰۹۸٫۰۰۰

۱۶۰

۱۵٫۹۷۱٫۰۰۰

۱۶۰

۱۸٫۱۱۷٫۰۰۰

۲۰۰

-

۱۵

۲۰

۱۶۰

۱۸٫۷۴۸٫۰۰۰

۱۸۰

۱۹٫۲۹۴٫۰۰۰

۱۸۰

۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰

۲۲۵

-

۱۸/۵

۲۵

۱۸۰

۲۲٫۳۶۳٫۰۰۰

۱۸۰

۲۳٫۳۸۱٫۰۰۰

۲۰۰

۲۹٫۲۷۵٫۰۰۰

۲۲۵

-

۲۲

۳۰

۲۰۰

۳۰٫۲۰۹٫۰۰۰

۲۰۰

۲۹٫۸۳۳٫۰۰۰

۲۰۰

۳۳٫۸۶۹٫۰۰۰

۲۵۰

-

۳۰

۴۰

۲۰۰

۳۶٫۹۷۶٫۰۰۰

۲۰۰

۳۸٫۶۱۳٫۰۰۰

۲۲۵

۴۴٫۴۴۶٫۰۰۰

۲۸۰

-

۳۷

۵۰

۲۲۵

۴۱٫۶۹۴٫۰۰۰

۲۲۵

۴۷٫۹۹۹٫۰۰۰

۲۵۰

۵۴٫۶۲۲٫۰۰۰

۲۸۰

-

۴۵

۶۰

۲۵۰

۵۵٫۳۲۵٫۰۰۰

۲۵۰

۵۳٫۴۶۹٫۰۰۰

۲۸۰

۶۴٫۸۶۹٫۰۰۰

۳۱۵

-

۵۵

۷۵

۲۸۰

۷۲٫۶۴۳٫۰۰۰

۲۸۰

۶۹٫۶۸۴٫۰۰۰

۲۸۰

۷۹٫۴۲۲٫۰۰۰

۳۱۵

-

۷۵

۱۰۰

۲۸۰

۸۹٫۵۱۳٫۰۰۰

۲۸۰

۸۵٫۴۳۷٫۰۰۰

۳۱۵

۱۲۱٫۵۷۷٫۰۰۰

۳۱۵

-

۹۰

۱۲۵

۳۱۵

۱۲۷٫۸۸۴٫۰۰۰

۳۱۵

۱۱۰٫۸۶۹٫۰۰۰

۳۱۵

۱۴۵٫۲۱۳٫۰۰۰

۳۱۵

-

۱۱۰

۱۵۰

۳۱۵

۱۳۴٫۳۴۸٫۰۰۰

۳۱۵

۱۳۰٫۳۲۱٫۰۰۰

۳۱۵

۱۵۲٫۴۶۶٫۰۰۰

۳۱۵

-

۱۳۲

۱۷۵

۳۱۵

۱۵۹٫۸۶۴٫۰۰۰

۳۱۵

۱۵۴٫۸۰۶٫۰۰۰

۳۱۵

۱۷۳٫۵۶۸٫۰۰۰

۳۵۵

-

۱۶۰

۲۲۰

۳۱۵

۱۸۲٫۵۹۱٫۰۰۰

۳۱۵

۱۷۲٫۴۶۴٫۰۰۰

۳۱۵

۱۹۵٫۵۴۳٫۰۰۰

۳۵۵

-

 

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.