الکتروموتور جمکو

الکتروموتور فشار ضعیف ۳۸۰ ولت قفس سنجابی سری YD

الکتروموتور فشار ضعیف ۳۸۰ ولت قفس سنجابی سری YU

الکتروموتور فشار قوی ۶۰۰۰ ولت قفس سنجابی سری YH

الکتروموتور فشار قوی ۶۰۰۰ ولت روتور سیم پیچی شده سری YR

الکتروموتور فشار قوی ۶۰۰۰ ولت COPACT سری YJS

الکتروموتور فشار قوی ۱۰۰۰۰ ولت COPACT سری YJS

الکتروموتور ضد انفجار فشار ضعیف تحت لیسانس CENI فرانسه و CEMP ایتالیا

الکتروموتور ضد انفجار فشار قوی با همکاری لوهر آلمان

ژنراتور سنکرون بدون جاروبک ۴۰۰ ولت سری BKBH

 

نوع اندازه فریم تعداد قطب دامنه قدرت (KW)
الکتروموتورهای فشار ضعیف ۳۸۰ ولت قفس سنجابی سری YD 180-280 2,4,6 15-90
الکتروموتورهای فشار ضعیف ۳۸۰ ولت قفس سنجابی سری YU 315-400 2,4,6 75-450
الکتروموتورهای فشار قوی ۶۰۰۰ ولت قفس سنجابی سری YH 355-560 4,6,8 220-2000
الکتروموتورهای فشار قوی ۶۰۰۰ ولت روتور سیم پیچی شده سری YR 355-560 4,6,8 220-1800
الکتروموتورهای فشار قوی ۶۰۰۰ ولت COMPACT سری YJS 400-560 2,4,6,8 220-1600
الکتروموتورهای فشار قوی ۱۰۰۰۰ ولت COMPACT سری YJS 450-560 2,4,6,8 220-1600
موتورهای ضد انفجار فشار ضعیف تحت لیسانس CENI فرانسه و CEMP ایتالیا ۶۳-۳۱۶ ۲,۴,۶,۸ ۰٫۰۹-۱۶۰
الکتروموتورهای ضد انفجار فشار قوی با همکاری لوهر آلمان - ۲,۴,۶,۸ up to 10 MW
ژنراتور های سنکرون بدون جاروبک ۴۰۰ ولت سری DKBH - 4,6 35-1250

 

 کاربرد الکتروموتور جمکو:

  • صنایع غذایی
  • صنایع دارویی
  • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
  • صنایع دریایی
  • صنایع خودروسازی
  • صنایع نورد و فولاد
  • صنایع معدنی
  • صنایع کشاورزی
  • صنایع سیمان