48

دژنکتور خلاء هیوندای

(Vacuum Circuit Breakers HYUNDAI)

دژنکتور کلیدی است که علاوه بر قطع و وصل خط، حفاظت شبکه را نیز بر عهده دارد و در شرایط اتصال کوتاه شدن شبکه بوسیله عملکرد رله ها قسمت معیوب را مجزا می نماید.

 مشخصات فنی

  • آمپر: از ۴۰۰ آمپر تا ۴۰۰۰ آمپر
  • ولتاژ: از ۷٫۲ کیلوولت تا ۴۰٫۵ کیلوولت

Rated Current (A)

Type

Applied Standard

Rated Breaking Current (kA)

Withstand Voltage (kV)

Power- Frequency/ Impulse

Rated Voltage

(kV)

Type

4000

3150

2500

2000

1250

630

400

—*

HVF137¨

ANSI

50

19/60

4.76

HVF Type

—*

—*

HVF114¨

IEC

25

20/60

7.2

—*

—*

—*

HVF115¨

IEC

31.5

—*

—*

HVF116¨

IEC

40

—*

—*

HVF117¨

IEC

50

HVF214¨

IEC

25

28/75

12

—*

—*

HVF215¨

IEC

31.5

 *

—*

—*

HVF216¨

IEC

40

—*

HVF224¨

IEC

25

42/75

—*

HVF225¨

IEC

31.5

*

—*

—*

HVF226¨

IEC

40

HVF336¨

ANSI

40

36/95

15

—*

HVF314¨

IEC

25

38/95

17.5

—*

HVF315¨

IEC

31.5

 *

—*

—*

—*

—*

HVF316¨

IEC

40

—*

HVF611¨

IEC

12.5

50/125

(65/125)

24/25.8

—*

HVF614¨

IEC

25

—*

—*

HVF714¨

IEC

25

70/170

36

*

—*

HVF715¨

IEC

31.5

—*

HVF724¨

IEC

25

95/190

—*

HVG109¨

IEC

8

20/60

7.2

HVG Type

—*

HVG101¨

IEC

12.5

—*

—*

HVG113¨

IEC

20

—*

HVG114¨

IEC

25

 کاربرد

  • صنایع سیمان
  • صنایع نفت
  • صنایع مخابرات

 

 مدار وصل دژنکتور         
با فرمان از راه دور (REMOTE) از اتاق فرمان و از نزدیک (LOCAL) بوبین وصل دژنکتور که بوسیله برق DC تغذیه می شود، تحریک و دژنکنور وصل می گردد.

  مدار قطع دژنکتور
به طور اتوماتیک از طریق رله و به طریق رله و به طریق دستی از راه دور و نزدیک بوبین قطع دژنکتور انرژی دار شده و باعث قطع دژنکتور می گردد ، چنانچه عمل قطع صورت نگیرد ، اشکالات زیر ممکن است وجود داشته باشند:
مدار قطع دژنکتور اشکال دارد که در این صورت بایستیp  آلارمTRIP CIRCUIT FAILURE روی تابلو آلارم ها روشن باشند.
مکانیزم دژنکتور وp  یا سیستم خاموش کننده جرقه اشکال دارد که در این صورت آلارم CIRCUIT BREAKER FAILURE دریافت می شود.