259

الکتروموتور دالاندر Siemens

  الکتروموتور دو سرعته قطب متغیر برای فن های محرکه، IP55، کلاس حرارتی F

  •  الکتروموتور دالاندر ۱۵۰۰/۳۰۰۰ دور ۲/۴ پل با یک سیم پیچ در مدار دالاندر، ۵۰ هرتز

قدرت مجاز

۱۵۰۰ دور: از ۰٫۱۵ kW تا ۴٫۳ kW

3000 دور: از ۰٫۷ kW تا ۱۷ kW

سایز فریم: ۸۰M-160L

کلاس گشتاور: ۱۰ KL

وزن: ۱۰-۹۲ کیلوگرم

  •  الکتروموتور دالاندر ۱۰۰۰/۱۵۰۰ دور ۴/۶ پل با طراحی دو سیم پیچ، ۵۰ هرتز

قدرت مجاز

۱۰۰۰ دور: از ۰٫۱۲ kW تا ۹٫۵ kW

1500 دور: از ۰٫۴ kW تا ۲۶ kW

سایز فریم: ۸۰M-200L

کلاس گشتاور: ۱۰ KL

وزن: ۹-۱۵۷ کیلوگرم

  •  الکتروموتور دالاندر ۷۵۰/۱۵۰۰ دور ۴/۸ پل با یک سیم پیچ در مدار دالاندر، ۵۰ هرتز

قدرت مجاز:

۷۵۰ دور: از ۰٫۱ kW تا ۷٫۵ kW

1500 دور: از ۰٫۵ kW تا ۲۸ kW

سایز فریم: ۸۰M-200L

کلاس گشتاور: ۱۰ KL

وزن: ۹-۱۵۷ کیلوگرم

  •  الکتروموتور دالاندر ۷۵۰/۱۰۰۰/۱۵۰۰ دور ۴/۶/۸ پل با دو سیم پیچ و هر ۷۵۰/۱۵۰۰ دور در مدار دالاندر، ۵۰ هرتز

قدرت مجاز

۷۵۰ دور: از ۰٫۱۵ kW تا ۵ kW

1000 دور: از ۰٫۲۲ kW تا ۸ kW

1500 دور: از ۰٫۷ kW تا ۲۲ kW

سایز فریم: ۹۰S-200L

کلاس گشتاور: ۷,۱۰ KL

وزن: ۱۲-۱۵۷ کیلوگرم

 کاربرد الکتروموتور دالاندر Siemens

  • جرثقیل ها مانند سقفی، دروازه ای و ریلی
  • موتور کولری
  • باراندازها و اسکله های بارگیری و تخلیه
  • سیستم های انتقال مواد و نوار نقاله