271

الکتروموتور اسلیپ رینگ ATB Sever

 
 کاربرد الکتروموتور دالاندر ATB Sever

  • جرثقیل ها مانند سقفی، دروازه ای و ریلی
  • موتور کولری
  • باراندازها و اسکله های بارگیری و تخلیه
  • سیستم های انتقال مواد و نوار نقاله