52

کلید اتوماتیک هوایی هیوندای - کلید اتوماتیک هوایی Hyundai

 

این کلیدها از انواع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا مورد استفاده قرارمی گیرند. حد بالای جریانی این کلیدها تا ۶۳۰۰آمپر می باشد.

 مشخصات فنی

آمپر: از ۶۳۰ آمپر تا ۶۳۰۰ آمپر

۳پل و ۴پل

ثابت و کشویی

Charging Mechanism

Dimension

Rated Breaking Capacity (kV) (500V, With Inst.)

Rated Insulation

Voltage (V)

Number of Poles

(P)

Rated Current

(A)

Type

Manual

and

Motor

Charging

456.4×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۷۰

AC1000

3,4*

630

HiAN06

456.4×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۷۰

۸۰۰

HiAN08

456.4×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۷۰

۱۰۰۰

HiAN10

456.4×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۷۰

۱۲۵۰

HiAN12

456.4×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۷۰

۱۶۰۰

HiAN16

456.4×۳۹۸٫۶×۳۰۹

۷۰

۲۰۰۰

HiAN20

456.4×۳۹۸٫۶×۳۰۹

۸۵

۲۵۰۰

HiAN25

456.4×۳۹۸٫۶×۳۰۹

۸۵

۳۲۰۰

HiAN32

477.6×۴۸۰٫۴×۴۹۷٫۳

۱۰۰

۴۰۰۰

HiAN40

477.6×۸۵۸٫۴×۴۹۷٫۳

۱۲۰

۵۰۰۰

HiAN50**

477.6×۸۵۸٫۴×۴۹۷٫۳

۱۲۰

۶۳۰۰

HiAN63**

451.1×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۵۰

AC1000

3,4*

630

HiAS06

451.1×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۵۰

۸۰۰

HiAS08

451.1×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۵۰

۱۰۰۰

HiAS10

451.1×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۵۰

۱۲۵۰

HiAS12

451.1×۳۰۸٫۶×۳۰۹

۵۰

۱۶۰۰

HiAS16

451.1×۳۹۸٫۶×۳۰۹

۶۵

۲۰۰۰

HiAS20

451.1×۳۹۸٫۶×۳۰۹

۶۵

۲۵۰۰

HiAS25

451.1×۳۹۸٫۶×۳۰۹

۶۵

۳۲۰۰

HiAS32

هیوندای

هیوندای

هیوندای

  کاربرد

کاربرد کنتاکتور عمومی بوده و در همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. مانند تابلوهای برق

صنایع سیمان

صنایع نفت

صنایع مخابرات

این کلیدها از انواع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا مورد استفاده قرارمی گیرند. حد بالای جریانی این کلیدها تا ۶۳۰۰آمپر می باشد.Iu جریان دایم ، نرم این کلیدها از۶۳۰آمپر تا ۶۳۰۰آمپر است مورد مصرف این کلیدها عمدتأ در ورودی تابلوها می باشد که هم جریان بالایی دارد و هم برقراری Selectivity کامل بین کلیدهای ورودی و کلیدهای خروجی که معمولأ از نوع کمپکت می باشند ضروری است.

کلیدهای هوایی دارای رله هایی  که در داخل خود کلید جاسازی شده اند(Built-in) می باشد. ویژگی این رله ها خاصیت تاخیری یا Time Delay آنهاست که عنصر اصلی در تامین Selectivity از طریق صدور فرمان قطع با تاخیر می باشند. (Selectivity همان پدیده تقدم قطع در خروجیها نسبت به ورودی هاست. به این معنی که اگر خطایی در یک فیدر خروجی رخ داد، ابتدا کلید خروجی قطع شود و تنها در صورت تداوم خطا روی مدار و عمل نکردن کلید خروجی، کلید ورودی با تاخیر کل تابلو را بی برق می کند. اهمیت این موضوع در این است که در صورت وقوع خطا در یکی از خروجیها کل تابلو بی برق نشود.)

یادآوری : استفاده از کلیدهای کمپکت در هر دو مدار خروجی و ورودی در تابلو حتی اگر کلید ورودی دو سایز بالاتر از بالاترین سایز کلید در خروجیها انتخاب شود، تنها در محدوده کوچکی از جریان اتصال کوتاه، Selectivity را تامین می کند و به هر حال Selectivity کامل بدست نمی دهد.