پمپ (Pump)

پمپ وسیله ای مکانیکی برای انتقال سیال است که با افزایش فشار در جریان، امکان جابه جایی سیال را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد. به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
کاربرد پمپ ها در تمامی صنایع به وضوح دیده می شود برای مثال:

پمپ کردن آب در سیستم موتورخانه مرکزی ساختمان
پمپ کردن آب از یک چاه به بیرون
انتقال آب در مسیر لوله کشی شهر
پمپ کردن گاز به محل مصرف
پمپ  کردن نفت در پالایشگاه ها
پمپ کردن فاضلاب برای تصفیه و انتقال به مخازن
پمپ کردن سیالات به داخل مخازن تحت فشار برای تراکم آن ها
ایجاد دبی درگذر در استخر ها

پمپ یکی از انواع توربو ماشین ها می باشد. با در نظر گرفتن این موضوع که  در پمپ انرژی به سیال داده می شود، می توان پمپ ها را در مجموعه توربو ماشین های توانگیر دسته بندی کرد.

در حالت کلی می توان پمپ را به دو دسته کلی “پمپ های با جاجایی مثبت” و “پمپ های با جابجایی غیر مثبت” تقسیم بندی کرد.