پمپ مگنتی (Magnetic Drive Seal-Less Centrifugal Pump)

پمپ های مگنتی از زمان پیدایش خود در دهه ۱۹۴۰ تغییرات زیادی کرده است. اگرچه طراحی های اولیه تا حدودی ویژه و قابلیتهای محدودی داشتند اما مصرف کننده های صنعتی به خاطر قابلیت این پمپ ها در حل مسائل مربوط به پمپاژ سیالات شیمیایی مرگبار و انتقال روغن داغ مجذوب تکنولوژی پمپ های مگنتی شدند. بعد از سالها پیشرفت تکنولوژی، پمپ های مگنتی فعلی استانداردهای صنایع مختلف را پوشش می دهند و قابلیت کاربرد بسیار متنوعی پیدا کرده اند. در بسیاری از واحدهای فرآیندی استفاده از پمپ های آببندی شده جای خود را به پمپ های مگنتی داده است.

تکنولوژی دوران با نیروی میدان مغناطیسی برای سالیان متمادی در دسترس بشر بوده است، اما عمومیت پمپ های مگنتی در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد.

چون پمپ های بدون آببند از الزامات دست و پا گیر پمپ های آببندی شده معاف بودند در نتیجه پیشرفت تکنولوژی پمپ های مگنتی در دو زمینه متریال یاتاقان ها و مقاومت آهنرباها بود .اما شاید مزیت اصلی پیشرفت تکنولوژی در کاهش ابعاد پمپ های مگنتی و استاندارد سازی آنها باشد. همزمان با پیشرفت تکنولوژی، سازندگان قادر شدند ابعاد پمپ ها را معمولی (آببندی شده) بسازند. که این موضوع سبب می ANSI مطابق با ابعاد استاندارد پمپ های شد جایگزینی پمپ با کمترین آسیب به سیستم لوله کشی امکان پذیر باشد. در نتیجه موسسه را در سال ۱۹۹۷ B تشخیص داد جهت پمپ های مگنتی استاندارد ۷۳٫۳ (ANSI) استاندارد ملی امریکا تدوین و منتشر نماید.

امروزه پمپ های مگنتی مدرن تقریباً می توانند تمام شرایط فرآیندی خاص را بدون نیاز به رویه های عملیاتی ویژه و با قیمت اقتصادی مناسب پوشش دهند. از نقطه نظر فرآیندی، دماهای تا ۸۵۰ درجه فارنهایت ( تقریباً ۴۵۰ درجه سانتیگراد)،۳۰۰۰ (تقریباً ۲۰۰ بار) و توان هایی تا ۵۰۰ اسب بخار ( تقریباً ۴۰۰ کیلووات) با پمپ psi فشارهایی تا های مگنتی قابل پمپاژ می باشند.

امروزه این پمپ ها در پالایشگاه ها جهت انتقال سیالات داغ، اسیدها، کاستیک ها ، آروماتیک ها و آبهای شور استفاده می شود.

خارج از صنایع شیمیایی و هیدروکربنی و حتی در جاهایی که دما و فشار بالا نیست، مقبولیت پمپ PFA و PTFE های مگنتی در حال پیشرفت است. پمپ های مگنتی پوشش شده با فلوروپلیمرها مانند در جاهایی که خوردگی شیمیایی بالا است نسبت به طرح های آلیاژی فلزی هزینه های کمتری دارند.

وقتی از پمپ های مگنتی پوشش شده با نافلزات استفاده می گردد تلفات جریان گردابی ناشی از میدان های مغناطیسی به مراتب کمتر خواهد بود. این موضوع سبب افزایش راندمان پمپ خواهد شد و هزینه های انرژی سالانه کاهش می یابد. در حال حاضر استفاده از پمپ های مگنتی با پوشش نافلزات، تکنولوژی استانداردی در کاربردهای اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلرایت می باشد.

برای مصرف کنندگانی که سادگی و قابلیت اطمینان کلی اهمیت دارد، پمپ های مگنتی به تدریج در حال توسعه می باشد. موضوع عمده در بحث قابلیت اطمینان در پمپ ها توانایی ایستادگی پمپ ها در وقفه های غیر منتظره فرآیندی می باشد که این موضوع ممکن است سبب گردد در راه اندازی مجدد پمپ اصطلاحاً خشک کار کند. در کارکرد خشک، بیرینگ ها روانکاری نمی گردند و گرمای تولیدی به خاطر نبود سیال کافی انتقال داده نمی شود. طی سالیان متمادی، قابلیت پمپ های مگنتی جهت کارکرد خشک افزایش یافته است. سازندگان توانسته اند مواد جدیدی را بکار گیرند که قابلیت کارکرد خشک این پمپ ها افزایش یافته دهد و همزمان مصرف کنندگان نیز با مونیتوریگ پمپ ها به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت افزایش قابلیت اعتماد کل سیستم عادت نموده اند. مونیتوریگ پمپ های مگنتی عموماً از بسیاری از پمپ های با آببندی پیچیده آسانتر می باشد.

ساختار پمپ مگنتی

آببند مکانیکی بخش حیاتی در پمپ می باشد که از نقطه نظر تعمیر و نگهداری بسیار حائز اهمیت بکارگیری پمپ با طراحی مناسب می توان از تمام این هزینه جلوگیری کرد.در واقع می توان گفت که هدف اصلی از طراحی پمپ مگنتی حذف آب بند مکانیکی یا آب بند های گرافیتی بوده است.در این نوع پمپ از جاذبه و دافعه مغناطیسی برای گردش پروانه استفاده می شود و دو مجموعه آهنربای قوی مغناطیسی درون پمپ میدان مغناطیسی دائمی را ایجاد می کنند.